Iridologie

Co lze od iridologie očekávat a co nikoli?

Proč právě IRIDOLOGIE?

 

Duhovka představuje průmětovou plochu orgánových poruch, kde každý orgán má své projekční místo, přičemž často vidíme odchylku od normálu ještě před tím, než skutečné onemocnění propukne. Proto je iridologie uznávaná i jako prostředek časné prevence.

 

Podvod, šarlatánství a nebo seriozní věda?

 

Procento úspěchu přesného určení místa potíží

Cukrovka (diabetes mellitus) 95,0%

Orgánové postižení 90,2%

Hormonální systém 86,4%

Močopohlavní soustava 85,7%

Srdečně-cévní systém 81,6%

Nervový systém 79,9%

Lymfatický systém 75,0%

Pohybový aparát (svaly, kosti) 72,2%

Zápal mozkových blan 72,0%

Mozkový nádor 72,0%

Imunologické defekty 54,2%

 

Co iridologie odhalí snadno:

- celkovou zdravotní dispozici

- vrozené predispozice orgánů

 • oslabení i zvýšenou funkci orgánu

 • fyzickou a psychickou vyčerpanost

 • poruchy imunity

 • přetížení lymfatického systému

 • nedostatečná výživa

 • poruchy trávicího traktu a narušení střevní mikroflory

 • záněty v organismu

 • chronické procesy v organismu

 • cukrovku(diabetes mellitus)

 • otravy organismu

 • náběh na křečové žíly

 

Co iridologie nedokáže zjistit:

 • hladinu krevního tlaku

 • hladinu cholesterolu

 • hladinu krevního cukru

 • hladinu kyseliny močové

 • užívání drog

  • hadí uštknutí a jejich jedy

  • přítomnost těžkých kovů

  • pohlaví vyšetřovaného jedince

  • těhotenství, či pohlaví nenarozeného dítěte

  • chirurgické zákroky a jejich případnou nutnost

  • vnitřní krvácení

  • velikost nádoru

  • čas a příčinu poškození těla

  • vypadávání vlasů

  • chybění orgánu, či jejich vícečetnost

  • stranové převrácení orgánů

  • onemocnění výrazně potlačené léky

  • přítomnost onemocnění typu Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, sklerosis multiplex

  • přítomnost sexuálně přenosných onemocnění (syfylis, kapavka, AIDS, …)

  • odlišnou sexuální orientaci

  • přítomnost žlučníkových či ledvinových kamenů

  • určení délky života a pravděpodobné příčiny smrti

   

  Jedním z možných vysvětlení je předpoklad, platný pro vyšetření EAV, či Vega, kdy nedochází k přímému projevu daného orgánu, ale „jak se tento orgán jeví svému okolí“ - tkáním a orgánům v bezprostředení blízkosti. Pokud tedy nedráždí okolní sktruktury, může být nález falešně normální. Druhým extrémem je totální vyčerpání organismu, kdy již buňky tkání nereagují adekvátně na jakékoli podněty, či dokonce nereagují vůbec.